ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 20 มิถุนายน 2567  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) เพิ่มเติม ประเภท TCAS 4 Direct Admission ประเภท ความสามารถพิเศษ    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 18 มิถุนายน 2567  รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 – 31 พ.ค. 67 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง เพิ่มเติม (วุฒิ ปวช./ปวส.) ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ เพิ่มเติม ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร พฤษภาคม 2567)    

สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม

การรับบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 ประเภท การรับโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  4 มิ.ย. 67 1 ก.ค. 67 ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 2. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การชำระเงิน ชำระค่าบำรุงการศึกษาฯ (ค่าเทอม) การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา อัปโหลดเอกสารรายงานตัว

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับโดยคณะ ปีการศึกษา2567

การรับบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 ประเภทการรับโดยคณะ 1. สมัครผ่านทางคณะ/หลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี 16 ก.ค. 67 ระดับบัณฑิตศึกษา 16 ก.ค. 67 5 ก.ค. 67 4 มิ.ย. 67 3. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 3.1  ตรวจสอบวิธีการเข้าใช้งานระบบ/ เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว/ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. – 16 พ.ค. 67 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 4 (วุฒิ ปวช./ปวส.) ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 4 ระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก รอบรับสมัคร(เมษายน 2567)  

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สอบคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)   ผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS4 Direct Admission ประเภท รับตรง เพิ่มเติม (วุฒิ ปวช./ปวส.) ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ เพิ่มเติม ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร พฤษภาคม 2567)