ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2566 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2565 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2564 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สอบคัดเลือก วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)     ระดับปริญญาตรี TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) สถานศึกษาเครือข่าย วุฒิ ปวช./ปวส. (สมัครด้วยตนเอง) ประเภท รับตรง 3 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 3) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร มกราคม 2567)