ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3) รอบ TCAS 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 28 เม.ย. 66 ประเภท ระดับปริญญาตรี TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) หลักสูตรภาคปกติ  (เดิมคือ ภาคสมทบ 3)  

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4)

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครด้วยระบบ TCAS ระหว่าง วันที่ 7 – 13 พ.ค. 66 ที่ www.mytcas.com ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS3 Admission สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 2 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 4 ปวช./ปวส. หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 4) ประเภทผู้พิการ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคปกติ

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคปกติ 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่3) ประเภท ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) ประเภทสถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) วุฒิ ปวช./ปวส. ประเภทรับตรง 2 ปวช./ปวส. (เพิ่มเติม) ประเภทรับตรง 3 ปวช./ปวส. หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 3) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่ 3) ระดับปริญญาเอก (รอบที่ 3)