ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 18 มิถุนายน 2567  รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 – 31 พ.ค. 67 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง เพิ่มเติม (วุฒิ ปวช./ปวส.) ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ เพิ่มเติม ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร พฤษภาคม 2567)    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. – 16 พ.ค. 67 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 4 (วุฒิ ปวช./ปวส.) ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 4 ระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก รอบรับสมัคร(เมษายน 2567)  

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สอบคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)   ผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS4 Direct Admission ประเภท รับตรง เพิ่มเติม (วุฒิ ปวช./ปวส.) ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ เพิ่มเติม ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร พฤษภาคม 2567)  

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 21 – 31 พ.ค. 67 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรงเพิ่มเติม (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (เพิ่มเติม)  ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร พฤษภาคม 2567)        

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สอบคัดเลือก วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)   ผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 4 (วุฒิ ปวช./ปวส.) ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 4 ประเภท ผู้พิการ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร เมษายน 2567)  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบTCAS2 Quota

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567  รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) ประเภท รับตรงพิเศษ  

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4

ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 5 เม.ย. – 16 พ.ค. 67 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 4 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 4) ผู้พิการ  ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร เมษายน 2567)        

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 3 พฤษภาคม 2567  รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 3 (วุฒิ ปวช./ปวส.) ประเภท สถานศึกษาเครือข่าย วุฒิ ปวช./ปวส. (ส่งรายชื่อนักเรียน) ประเภท สถานศึกษาเครือข่าย วุฒิ ปวช./ปวส. (สมัครด้วยตนเอง) ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก  รอบรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 1 พฤษภาคม 2567  รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67 ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) ประเภท รับตรงพิเศษ    

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สอบคัดเลือก วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)     ระดับปริญญาตรี TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) สถานศึกษาเครือข่าย วุฒิ ปวช./ปวส. (สมัครด้วยตนเอง) ประเภท รับตรง 3 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 3) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร มกราคม 2567)