ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สอบคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)