ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สมัครด้วยระบบ TCAS

ระหว่าง วันที่ 7 – 13 พ.ค. 66

ที่ www.mytcas.com

ประเภทที่เปิดรับสมัคร

สมัครด้วยวิธีออนไลน์

ระหว่าง วันที่ 2 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66

ประเภทที่เปิดรับสมัคร