ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS3 Admission

ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร
รับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com
ประมวลผลการจัดลำดับโดยระบบ TCAS
  • ครั้งที่ 1  วันที่ 14 – 19  พ.ค. 66
  • ครั้งที่ 2  วันที่ 22 – 25 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS
สละสิทธิ์ TCAS
  • วันที่ 27 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา