ปีการศึกษา 2566

รับตรง1 (วุฒิ ปวช./ปวส.)

ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร
รับสมัคร

          1. มหาวิทยาลัยกำหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ด้วยรูปแบบการสอบออนไลน์ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

          2. ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสอบและ Qr code กลุ่มไลน์สำหรับเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างผู้สมัครกับคณะกรรมการสอบคัดเลือก ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565

          3. ผู้สมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ที่ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ ก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ขอให้ทำการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
สแกน QR Code เข้ากลุ่ม Line
หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ
ดําเนินการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
       1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
       2. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ       คลิก