ปีการศึกษา 2566

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก รอบที่ 2

ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร
เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดาวน์โหลด
    ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำเอกสารมาในวันสอบ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
สแกน QR Code เข้ากลุ่ม Line
หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ
ดําเนินการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา