เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2566
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ให้ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

- ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2566
Let's! joion us

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

- ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ระบบ TCAS
หลักสูตรภาคปกติ วุฒิ ปวช./ปวส.
หลักสูตรภาคสมทบ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก